<optgroup id="ps727"></optgroup>
<output id="ps727"></output>
 • <small id="ps727"><strong id="ps727"><tt id="ps727"></tt></strong></small>

  <blockquote id="ps727"><b id="ps727"></b></blockquote>

 • <bdo id="ps727"><s id="ps727"></s></bdo>
  <acronym id="ps727"><ruby id="ps727"><address id="ps727"></address></ruby></acronym>

  新手上路

  交易幫助

  客戶服務

  關于我們

  銀行優惠費率

  * 此費率表為網上交易申購業務優惠費率

   

  基金代碼 基金名稱 分類 原申購費率 招行卡、交行卡 8折 中行卡 6折 工行卡、建行卡、民生卡、浦發卡、天天盈、易購通、通聯支付、支付寶  4折 農行卡 7折 銀聯通           高于0.6%的按0.6%計算
  530001 建信恒久價值股票 M<50萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  50萬元≤M<100萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  500萬元≤M<1000萬元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
  M≥1000萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530003 建信優選成長股票 M<50萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  50萬元≤M<100萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  500萬元≤M<1000萬元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
  M≥1000萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530005 建信優化配置混合 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
  500萬元≤M<1000萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥1000萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530006 建信核心精選股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
  500萬元≤M<1000萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥1000萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  531008 建信穩定增利債券A M<100萬元 0.60%   0.60%     0.60%     0.60%     0.60%   0.60%
  100萬元≤M<300萬元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
  300萬元≤M<500萬元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530009 建信增強債券A M<100萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
  500萬元≤M<1000萬元 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
  M≥1000萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530010 建信責任 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.70% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530011 建信內生動力股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530012 建信積極配置混合 M<100萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530015 建信深證基本面60ETF聯接 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.70% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530016 建信恒穩價值混合 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530017 建信雙息紅利債券 M<100萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530018 建信深證100指數增強 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530019 建信社會責任股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530020 建信轉債增強債券A M<100萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530021 建信純債A M<100萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000056 建信消費升級股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000105 建信安心回報債券A M<100萬元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<300萬元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
  300萬元≤M<500萬元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000207 建信雙債增強債券A M<100萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000270 建信安心保本混合 M<100萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000308 建信創新中國股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000346 建信安心回報兩年定期開放債券A M<100萬元   0.60%     0.60%     0.60%     0.60%     0.60%     0.60%  
  100萬元≤M<300萬元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
  300萬元≤M<500萬元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000435 建信穩定添利債券A  M<100萬元 0.60%   0.60%     0.60%     0.60%     0.60%     0.60%  
  100萬元≤M<300萬元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
  300萬元≤M<500萬元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000478 建信中證500指數增強 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000547 建信健康民生混合 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000592 建信改革紅利股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000729 建信中小盤先鋒股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000756 建信潛力新藍籌股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000875 建信穩定得利債券A M<100萬元 0.80% 0.64%   0.6%   0.60% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<300萬元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
  300萬元≤M<500萬元 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000994 建信睿盈靈活配置混合A M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001070 建信信息產業股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001166 建信環保產業股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001205 建信穩健回報靈活配置 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001276 建信新經濟靈活配置混合 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001304 建信鑫安回報靈活配置混合 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001396 建信互聯網+產業升級股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001397 建信精工制造指數增強 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001408 建信鑫豐回報靈活配置混合 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001473 建信大安全戰略精選股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  539001 建信全球機遇股票 M<100萬元 1.60% 1.28% 0.96% 0.64% 1.12% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  539002 建信新興市場股票 M<100萬元 1.60% 1.28% 0.96% 0.64% 1.12% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  539003 建信全球資源股票 M<100萬元 1.60% 1.28% 0.96% 0.64% 1.12% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80%   0.6%   0.60% 0.70% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  165309 建信滬深300指數(LOF) M<100萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  500萬元≤M<1000萬元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
  M≥1000萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  165310 建信雙利 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  165311 建信信用增強債券A M<100萬元 0.80% 0.64%   0.6%   0.60% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  165312 建信央視50 M<100萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  100萬元≤M<300萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  300萬元≤M<500萬元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  165313 建信優勢動力股票(LOF) M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  165315 建信網金融分級 M<50萬元         0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
  M≥50萬元 100元/筆 100元/筆 100元/筆 100元/筆 100元/筆 100元/筆
  165316 建信有色金屬分級 M<50萬元         0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
  M≥50萬元 100元/筆 100元/筆 100元/筆 100元/筆 100元/筆 100元/筆
  001858 建信安心保本二號混合 M<100萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001948 建信穩定豐利債券A   M<100萬元 0.60%   0.60%     0.60%     0.60%     0.60%     0.60%  
  100萬元≤M<300萬元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
  300萬元≤M<500萬元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  002281 建信安心保本三號混合 M<100萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001781 建信現代服務業股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  002378 建信安心保本五號混合 M<100萬元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆

   

  * 此費率表為網上交易定期定額業務優惠費率
  基金代碼 基金名稱 分類 原申購費率 招行卡 8折 工行卡、建行卡、農行卡、民生卡、浦發卡、天天盈、易購通、通聯支付、支付寶  4折 銀聯通          高于0.6%的按0.6%計算
  530001 建信恒久價值股票 M<50萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  50萬元≤M<100萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  500萬元≤M<1000萬元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
  M≥1000萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530003 建信優選成長股票 M<50萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  50萬元≤M<100萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  500萬元≤M<1000萬元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
  M≥1000萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530005 建信優化配置混合 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
  500萬元≤M<1000萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  M≥1000萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530006 建信核心精選股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
  500萬元≤M<1000萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  M≥1000萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  531008 建信穩定增利債券A M<100萬元 0.60%   0.60%     0.60%   0.60%
  100萬元≤M<300萬元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
  300萬元≤M<500萬元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530009 建信增強債券A M<100萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
  500萬元≤M<1000萬元 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
  M≥1000萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530010 建信責任 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.70% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530011 建信內生動力股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530012 建信積極配置混合 M<100萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530015 建信深證基本面60ETF聯接 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.70% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530016 建信恒穩價值混合 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530017 建信雙息紅利債券 M<100萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530018 建信深證100指數增強 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530019 建信社會責任股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530020 建信轉債增強債券A M<100萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  530021 建信純債A M<100萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000056 建信消費升級股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000105 建信安心回報債券A M<100萬元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<300萬元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
  300萬元≤M<500萬元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000207 建信雙債增強債券A M<100萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000270 建信安心保本混合 M<100萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元  0.60%  0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000308 建信創新中國股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000346 建信安心回報兩年定期開放債券A M<100萬元   0.60%     0.60%     0.60%     0.60%  
  100萬元≤M<300萬元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
  300萬元≤M<500萬元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000435 建信穩定添利債券A  M<100萬元 0.60%   0.60%     0.60%     0.60%  
  100萬元≤M<300萬元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
  300萬元≤M<500萬元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000478 建信中證500指數增強 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000547 建信健康民生混合 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000592 建信改革紅利股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000729 建信中小盤先鋒股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000756 建信潛力新藍籌股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000875 建信穩定得利債券A M<100萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<300萬元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
  300萬元≤M<500萬元 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  000994 建信睿盈靈活配置混合A M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001070 建信信息產業股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001166 建信環保產業股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001205 建信穩健回報靈活配置 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001276 建信新經濟靈活配置混合 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001304 建信鑫安回報靈活配置混合 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001396 建信互聯網+產業升級股票型證券投資基金 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001397 建信精工制造指數增強 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001408 建信鑫豐回報靈活配置混合 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001473 建信大安全戰略精選股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  539001 建信全球機遇股票 M<100萬元 1.60% 1.28% 0.64% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  539002 建信新興市場股票 M<100萬元 1.60% 1.28% 0.64% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  539003 建信全球資源股票 M<100萬元 1.60% 1.28% 0.64% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  165309 建信滬深300指數(LOF) M<100萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  500萬元≤M<1000萬元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
  M≥1000萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  165310 建信雙利 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  165311 建信信用增強債券A M<100萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  165312 建信央視50 M<100萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<300萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  300萬元≤M<500萬元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  165313 建信優勢動力股票(LOF) M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<500萬元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  165315 建信網金融分級 M<50萬元         0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
  M≥50萬元 100元/筆 100元/筆 100元/筆 100元/筆
  165316 建信有色金屬分級 M<50萬元         0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
  M≥50萬元 100元/筆 100元/筆 100元/筆 100元/筆
  001858 建信安心保本二號混合 M<100萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001948 建信穩定豐利債券A   M<100萬元 0.60%   0.60%     0.60%     0.60%  
  100萬元≤M<300萬元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
  300萬元≤M<500萬元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  002281 建信安心保本三號混合 M<100萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  001781 建信現代服務業股票 M<100萬元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆
  002378 建信安心保本五號混合 M<100萬元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
  100萬元≤M<200萬元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
  200萬元≤M<500萬元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
  M≥500萬元 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆 1000元/筆

   

  ? ? 工信部備案圖片 ? ? ? ? 中國證監會 ? ? ? ? 中國證券投資基金業協會 ? ?
  投資者權益須知 | 風險提示 | 聯系我們 | 誠聘英才
  地址:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心16層 郵編:100033 京ICP備06004599
  客服電話:400-81-95533 客服傳真:010-66228001 客服郵箱:[email protected]
  建信基金管理有限責任公司 版權所有 網址:http://www.tjhf.tw
  广东11选五官网网址